Rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem: Jak zpomalit stárnutí?

Cítíte se starší, než kolik vám ve skutečnosti je? Biologický a chronologický věk jsou dvě odlišné věci. Jak zjistíte, jaký je váš biologický věk? A co můžete udělat pro zpomalení stárnutí? Čtěte dál.

← Všechny články
introduction

Cítíte se starší, než kolik vám ve skutečnosti je? Biologický a chronologický věk jsou dvě odlišné věci. Jak zjistíte, jaký je váš biologický věk? A co můžete udělat pro zpomalení stárnutí? Čtěte dál.

SDílet:
Sdílet
6
minuty Čtení

„Věk je jen číslo” není jen otřepaná fráze, kterou slyšíte v den svých 40. narozenin, ale také vědecky podložený fakt. Každý člověk má dva druhy věku. Jeden z nich přesně znáte – to je věk chronologický. O druhém možná nemáte ani ponětí – to je věk biologický. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Chronologický věk vs. biologický věk

Pozorovali jste někdy dva lidi, kteří se narodili ve stejný den a mají téměř stejné geny? Jedno dvojče ale vypadá starší než to druhé. To je způsobeno tím, že proces stárnutí probíhá u každého člověka jiným tempem. Rychlost vašeho stárnutí je ovlivněná vaším životním stylem.

Co je to chronologický věk?

Chronologický věk udává dobu, která uplynula od vašeho narození do dnešního dne. Je to počet let, měsíců a dnů, které jste prožili. Chronologický věk nelze změnit.

Co je to biologický věk?

Vy sice slavíte narozeniny rok co rok, vaše buňky ale ne. Buňky odráží biologický věk, označovaný také jako funkční nebo fyziologický věk, který měří zdraví a funkci tkání a orgánů

Biologický věk vypovídá o vašem zdravotním stavu. Je výsledkem akumulace, ke které dochází v buňkách a tkáních v těle. Pokud znáte svůj biologický věk, můžete lépe odhadnout riziko různých nemocí a zdravotních komplikací.

 

Orgány stárnou různou rychlostí, což znamená, že každý orgán má jiný biologický věk

Představte si například člověka, který tráví veškerý svůj čas koukáním do monitoru, ale zároveň se vyváženě stravuje a pravidelně cvičí. V takovém případě budou jeho oči biologicky mnohem starší než jeho srdce (1).

Rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem je ten, že biologický můžete ovlivnit.

Chcete zjistit svůj biologický věk?

Healthy Longevity Clinic nabízí diagnostická vyšetření, která vám změří biologický věk.

Spolu s dalšími testy, které klinika provádí, poskytuje toto vyšetření náhled na vaše zdravotní rizika a longevity. Po vyhodnocení biologického věku vašeho těla vám naši odborníci připraví individuální program, navrhnou úpravu životního stylu a doporučí suplementy. Cílem je snížení vašeho fyziologického věku, prodloužení života a udržení zdraví až do pozdního věku. Domluvte si bezplatnou konzultaci, kde se dozvíte více.

Proč je biologický věk důležitý?

Prvním krokem k tomu, abyste porozuměli svému zdravotnímu stavu, je znát svůj biologický věk. Ten udává, do jaké míry došlo k poškození buněčných a metabolických funkcí těla, a pomáhá lépe předpovídat rizika onemocnění souvisejících s věkem (cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, riziko úmrtí) (2, 3).

Pokud se váš biologický věk rovná skutečnému věku, pravděpodobně to znamená, že vaše tělo stárne správnou rychlostí. Pokud je váš biologický věk nižší než váš chronologický věk (například je vám chronologicky 45 let, ale váš biologický věk je 38), stárne vaše tělo pomaleji než tělo průměrného člověka ve vašem věku. A naopak, pokud je váš fyziologický věk vyšší než chronologický, znamená to, že je vaše tělo v horší kondici, než by mělo být.

Jak se určuje biologický věk?

Podle výzkumu se biologický věk odvíjí od dvou hlavních faktorů:

1. Telomery

Délka telomer je považována za jeden z nejlepších ukazatelů biologického stárnutí. Telomery chrání chromozomy, které uchovávají genetickou identitu. Tvoří „kryt” na konci každého chromozomu. Při každém dělení buněk dochází k částečné ztrátě tohoto „krytu”. 

Ztráta těchto částí, známá jako zkracování telomer, je jedním z procesů, které způsobují stárnutí (2).

Studie ukazují, že lidé s kratšími telomerami častěji trpí neurologickými poruchami, chronickými onemocněními a předčasným úmrtím. Pokud máte kratší telomery než někdo ve stejném věku jako vy, jste biologicky starší.

Existuje několik vědecky podložených metod a postupů, kterými můžete zkracování telomer zpomalit. Pomáhá například zařazení fyzické aktivity do každodenního režimu (3). Je to však vysoce individuální, a proto byste nejprve měli podstoupit analýzu délky telomer.

2. Metylace DNA

DNA se neustále mění díky četným mechanismům, které aktivují a deaktivují geny v závislosti na potřebách vašeho těla. Proces, který zajišťuje aktivaci genu, se nazývá metylace DNA (4). Vědci zhodnotili metylaci DNA u více než 8000 vzorků různých orgánů a tkání a dospěli k závěru, že některé tkáně se liší svým stářím. To dokazuje, že každá část těla stárne jiným tempem (5). Průměrný fyziologický věk každého orgánu ve vašem těle udává váš souhrnný biologický věk.

Se zvyšujícím se věkem dochází v některých oblastech DNA k nárůstu metylace, zatímco v jiných se míra metylace snižuje. Například 60 % buněk ze vzorku, který zobrazuje metylaci DNA na jednom úseku genomu, lze přiřadit k určitému chronologickému nebo biologickému věku (6).

Díky službám Healthy Longevity Clinic a plánu, který vám odborníci sestaví na míru, můžete změnit rychlost stárnutí svého těla. Kromě metylace DNA vyhodnocujeme i další biomarkery, jako je phenoage z krve, CSV nebo grip strength. Jejich kombinace velmi přesně odhalí váš biologický věk. Domluvte si vstupní konzultaci.

Faktory, které ovlivňují biologický věk

Vědcům se podařilo identifikovat faktory, které přímo ovlivňují biologický věk. Zjistili, že věk nezáleží na jedné jediné věci, neexistuje žádná záruka, že zdravý životní styl povede ke zlepšení vašeho biologického věku. Nicméně existuje několik faktorů, které mohou mít vliv a o kterých byste měli vědět. 

Genetické predispozice

Genetické předpoklady mají vliv na všechny aspekty vašeho zdraví, včetně biologického věku. Některé geny přímo ovlivňují nemoci související se stářím. Exprese těchto genů může biologický věk buď prodloužit, nebo zkrátit. 

V databázi GenAge je nyní uvedeno více než 300 genů souvisejících se stárnutím člověka a databáze LongevityMap, která se zabývá lidskými genetickými asociačními studiemi, obsahuje více než 500 výsledků. Mutace těchto genů mohou způsobovat syndrom předčasného stárnutí (7). 

Vlastní DNA sice změnit nemůžete, ale pokud znáte své genetické predispozice, můžete jim uzpůsobit svůj životní styl a podpořit tak svou longevity. Objednejte se na bezplatnou konzultaci a dozvíte se, jaká genetická vyšetření můžete postoupit.

Strava

Stravování hraje v biologickém stárnutí významnou roli. Strava může buď působit protizánětlivě, nebo naopak k zánětům přispívat. Tím, že zvýšíte svůj příjem rostlinných bílkovin, snížíte riziko kardiovaskulárních onemocnění a mnoho biomarkerů, které se s nimi pojí – například cholesterol, triglyceridy nebo glukózu (8, 9). Vyvážená strava, která zahrnuje velké množství zeleniny i ovoce a nižší obsah sodíku napomáhá ke snížení biologického věku a zpomaluje stárnutí (10).

Pohyb

Cvičení a fyzická aktivita posilují imunitní systém, udržují zdravou tělesnou váhu a snižují riziko zánětů. Studie ukazují, že lidé, kteří cvičí alespoň 150 minut týdně, mají o 9 let mladší markery stárnutí než ti, kteří vedou sedavý způsob života (11). Vědci zjistili, že lidé, kteří do svého denního režimu zařadí aerobní cvičení, jsou přibližně o 5,5 roku mladší než lidé, kteří mají sedavé zaměstnání (12).

Další faktory

Vliv na biologické stárnutí může mít i spánkový režim, stres a prostředí, ve kterém žijete. Nekvalitní spánek má na biologický věk a longevity negativní dopad (13) a životní prostředí může obsahovat řadu toxinů, které mohou biologické stárnutí urychlit (14).

Zlepšení životního stylu může napravit předchozí škody na vašem organismu. Nicméně jediné, co dokáže váš život a zdraví významně prodloužit, jsou personalizované terapie. Díky nim vidíme u našich klientů snížení biologického věku i o více než 10 let.

Nechte si změřit biologický věk

V Healthy Longevity Clinic si můžete vybrat z různých programů zaměřených na zlepšení vaší longevity. Změříme váš biologický věk a další biomarkery a navrhneme vám individuální plán pro optimalizaci vašeho zdraví a zpomalení procesu stárnutí. Objednejte se na bezplatnou konzultaci s odborníkem na dlouhověkost a získejte více informací.

„Věk je jen číslo” není jen otřepaná fráze, kterou slyšíte v den svých 40. narozenin, ale také vědecky podložený fakt. Každý člověk má dva druhy věku. Jeden z nich přesně znáte – to je věk chronologický. O druhém možná nemáte ani ponětí – to je věk biologický. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Chronologický věk vs. biologický věk

Pozorovali jste někdy dva lidi, kteří se narodili ve stejný den a mají téměř stejné geny? Jedno dvojče ale vypadá starší než to druhé. To je způsobeno tím, že proces stárnutí probíhá u každého člověka jiným tempem. Rychlost vašeho stárnutí je ovlivněná vaším životním stylem.

Co je to chronologický věk?

Chronologický věk udává dobu, která uplynula od vašeho narození do dnešního dne. Je to počet let, měsíců a dnů, které jste prožili. Chronologický věk nelze změnit.

Co je to biologický věk?

Vy sice slavíte narozeniny rok co rok, vaše buňky ale ne. Buňky odráží biologický věk, označovaný také jako funkční nebo fyziologický věk, který měří zdraví a funkci tkání a orgánů

Biologický věk vypovídá o vašem zdravotním stavu. Je výsledkem akumulace, ke které dochází v buňkách a tkáních v těle. Pokud znáte svůj biologický věk, můžete lépe odhadnout riziko různých nemocí a zdravotních komplikací.

 

Orgány stárnou různou rychlostí, což znamená, že každý orgán má jiný biologický věk

Představte si například člověka, který tráví veškerý svůj čas koukáním do monitoru, ale zároveň se vyváženě stravuje a pravidelně cvičí. V takovém případě budou jeho oči biologicky mnohem starší než jeho srdce (1).

Rozdíl mezi chronologickým a biologickým věkem je ten, že biologický můžete ovlivnit.

Chcete zjistit svůj biologický věk?

Healthy Longevity Clinic nabízí diagnostická vyšetření, která vám změří biologický věk.

Spolu s dalšími testy, které klinika provádí, poskytuje toto vyšetření náhled na vaše zdravotní rizika a longevity. Po vyhodnocení biologického věku vašeho těla vám naši odborníci připraví individuální program, navrhnou úpravu životního stylu a doporučí suplementy. Cílem je snížení vašeho fyziologického věku, prodloužení života a udržení zdraví až do pozdního věku. Domluvte si bezplatnou konzultaci, kde se dozvíte více.

Proč je biologický věk důležitý?

Prvním krokem k tomu, abyste porozuměli svému zdravotnímu stavu, je znát svůj biologický věk. Ten udává, do jaké míry došlo k poškození buněčných a metabolických funkcí těla, a pomáhá lépe předpovídat rizika onemocnění souvisejících s věkem (cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, riziko úmrtí) (2, 3).

Pokud se váš biologický věk rovná skutečnému věku, pravděpodobně to znamená, že vaše tělo stárne správnou rychlostí. Pokud je váš biologický věk nižší než váš chronologický věk (například je vám chronologicky 45 let, ale váš biologický věk je 38), stárne vaše tělo pomaleji než tělo průměrného člověka ve vašem věku. A naopak, pokud je váš fyziologický věk vyšší než chronologický, znamená to, že je vaše tělo v horší kondici, než by mělo být.

Jak se určuje biologický věk?

Podle výzkumu se biologický věk odvíjí od dvou hlavních faktorů:

1. Telomery

Délka telomer je považována za jeden z nejlepších ukazatelů biologického stárnutí. Telomery chrání chromozomy, které uchovávají genetickou identitu. Tvoří „kryt” na konci každého chromozomu. Při každém dělení buněk dochází k částečné ztrátě tohoto „krytu”. 

Ztráta těchto částí, známá jako zkracování telomer, je jedním z procesů, které způsobují stárnutí (2).

Studie ukazují, že lidé s kratšími telomerami častěji trpí neurologickými poruchami, chronickými onemocněními a předčasným úmrtím. Pokud máte kratší telomery než někdo ve stejném věku jako vy, jste biologicky starší.

Existuje několik vědecky podložených metod a postupů, kterými můžete zkracování telomer zpomalit. Pomáhá například zařazení fyzické aktivity do každodenního režimu (3). Je to však vysoce individuální, a proto byste nejprve měli podstoupit analýzu délky telomer.

2. Metylace DNA

DNA se neustále mění díky četným mechanismům, které aktivují a deaktivují geny v závislosti na potřebách vašeho těla. Proces, který zajišťuje aktivaci genu, se nazývá metylace DNA (4). Vědci zhodnotili metylaci DNA u více než 8000 vzorků různých orgánů a tkání a dospěli k závěru, že některé tkáně se liší svým stářím. To dokazuje, že každá část těla stárne jiným tempem (5). Průměrný fyziologický věk každého orgánu ve vašem těle udává váš souhrnný biologický věk.

Se zvyšujícím se věkem dochází v některých oblastech DNA k nárůstu metylace, zatímco v jiných se míra metylace snižuje. Například 60 % buněk ze vzorku, který zobrazuje metylaci DNA na jednom úseku genomu, lze přiřadit k určitému chronologickému nebo biologickému věku (6).

Díky službám Healthy Longevity Clinic a plánu, který vám odborníci sestaví na míru, můžete změnit rychlost stárnutí svého těla. Kromě metylace DNA vyhodnocujeme i další biomarkery, jako je phenoage z krve, CSV nebo grip strength. Jejich kombinace velmi přesně odhalí váš biologický věk. Domluvte si vstupní konzultaci.

Faktory, které ovlivňují biologický věk

Vědcům se podařilo identifikovat faktory, které přímo ovlivňují biologický věk. Zjistili, že věk nezáleží na jedné jediné věci, neexistuje žádná záruka, že zdravý životní styl povede ke zlepšení vašeho biologického věku. Nicméně existuje několik faktorů, které mohou mít vliv a o kterých byste měli vědět. 

Genetické predispozice

Genetické předpoklady mají vliv na všechny aspekty vašeho zdraví, včetně biologického věku. Některé geny přímo ovlivňují nemoci související se stářím. Exprese těchto genů může biologický věk buď prodloužit, nebo zkrátit. 

V databázi GenAge je nyní uvedeno více než 300 genů souvisejících se stárnutím člověka a databáze LongevityMap, která se zabývá lidskými genetickými asociačními studiemi, obsahuje více než 500 výsledků. Mutace těchto genů mohou způsobovat syndrom předčasného stárnutí (7). 

Vlastní DNA sice změnit nemůžete, ale pokud znáte své genetické predispozice, můžete jim uzpůsobit svůj životní styl a podpořit tak svou longevity. Objednejte se na bezplatnou konzultaci a dozvíte se, jaká genetická vyšetření můžete postoupit.

Strava

Stravování hraje v biologickém stárnutí významnou roli. Strava může buď působit protizánětlivě, nebo naopak k zánětům přispívat. Tím, že zvýšíte svůj příjem rostlinných bílkovin, snížíte riziko kardiovaskulárních onemocnění a mnoho biomarkerů, které se s nimi pojí – například cholesterol, triglyceridy nebo glukózu (8, 9). Vyvážená strava, která zahrnuje velké množství zeleniny i ovoce a nižší obsah sodíku napomáhá ke snížení biologického věku a zpomaluje stárnutí (10).

Pohyb

Cvičení a fyzická aktivita posilují imunitní systém, udržují zdravou tělesnou váhu a snižují riziko zánětů. Studie ukazují, že lidé, kteří cvičí alespoň 150 minut týdně, mají o 9 let mladší markery stárnutí než ti, kteří vedou sedavý způsob života (11). Vědci zjistili, že lidé, kteří do svého denního režimu zařadí aerobní cvičení, jsou přibližně o 5,5 roku mladší než lidé, kteří mají sedavé zaměstnání (12).

Další faktory

Vliv na biologické stárnutí může mít i spánkový režim, stres a prostředí, ve kterém žijete. Nekvalitní spánek má na biologický věk a longevity negativní dopad (13) a životní prostředí může obsahovat řadu toxinů, které mohou biologické stárnutí urychlit (14).

Zlepšení životního stylu může napravit předchozí škody na vašem organismu. Nicméně jediné, co dokáže váš život a zdraví významně prodloužit, jsou personalizované terapie. Díky nim vidíme u našich klientů snížení biologického věku i o více než 10 let.

Nechte si změřit biologický věk

V Healthy Longevity Clinic si můžete vybrat z různých programů zaměřených na zlepšení vaší longevity. Změříme váš biologický věk a další biomarkery a navrhneme vám individuální plán pro optimalizaci vašeho zdraví a zpomalení procesu stárnutí. Objednejte se na bezplatnou konzultaci s odborníkem na dlouhověkost a získejte více informací.

Máte otázku?

Download Brochure

Enter your name and email and you will get access to the brochure immediately.

By submitting you agree with our Privacy Policy.
Successfully sent

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
PDF
6 MB