Nový přístup HealthyLongevity.clinic (HLC) a jak je to vlastně se zpomalením stárnutí

Osobní dopis zakladatele kliniky a LongevityTech.fund Petra Šrámka.

← Všechny články
introduction

Osobní dopis zakladatele kliniky a LongevityTech.fund Petra Šrámka.

SDílet:
Sdílet
10
minuty Čtení

Protože se pohybuji na pomezí finančního a vědeckého světa, dostávám často otázku “jaký typ investice přinese v budoucnu zaručený užitek”? 

Odpověď z finančního světa je jasná - investice do finančních či nefinančních aktiv může nebo nemusí přinést užitek. Nic tedy nemůže být zaručeno. V tom lepším případě znamená, že budete mít v budoucnu vyšší finanční příjem a případně zajištěné materiální prostředí. 

Co však jisté je, že v pozdějším věku již nebudete mít takovou schopnost si tyto příjmy či materiální statky užívat.

Jinak řečeno, věda nám dává důkazy, že prioritní investicí by měla být investice do prodloužení vašeho zdraví, tedy té části života, kdy si můžete užívat všeho ostatního včetně svých blízkých.

Ano, dnes již to  možné je. Oproti zažité představě se však nejedná o “nastavování” zdraví v okamžiku kdy dochází. Cena za takové nastavení či dokonce omlazení bude obrovská. Daleko efektivnější je začít dříve a doslova zpomalit biologické hodiny nejlépe od 35 roku věku.

Z aktuálních studií a i měření klientů HLC víme, že rychlost stárnutí je možné zpomalit zhruba na 70% “normální” rychlosti. Pokud tedy začnete v 35, získáte do 65 let věku skoro 10 let zdravého a aktivního života navíc. Záleží samozřejmě také na intenzitě takového “zpomalování”. Na následujícím obrázku vidíte, že rychlost stárnutí (Aging Rate) může být větší nebo menší než 1 (tzv. normal).

Pokud se ptáte, jak se vlastně takové biologické hodiny měří, existuje hned celá řada metod. Od dílčích, které třeba měří vaši fyzickou výkonnost (jako VO2max) a lze je dobře ovlivnit například cvičením, až po velmi sofistikované, jako například stupeň DNA methylace nebo délka telomer. Na připojeném obrázku je výsledek mého posledního měření TruAge, které ukazuje že původní velmi dobrý výsledek ze začátku roku 2022 se ještě výrazně zlepšil.

Z měření je vidět, že jsem naakumuloval 15.5 biologického věku k dobru a moje aktuální rychlost stárnutí je 75% normálu. A to jsem ještě nezačal aplikovat nejpokrokovější terapie. Není to ale jen o čísle na papíře nebo efektech v budoucnu. Prakticky všechny ukazatele rizik se snížily:

Takto snížený imunologický věk má své konkrétní projevy - nejsem nikdy nemocný a ani nepodléhám žádným zdravotním omezením, jako například únava, nevolnosti, jakékoli bolesti. Mám perfektní kvalitu kůže po celém těle, netvoří se afty či jiné problémy. Nerozjely se mi žádné alergie či citlivosti. Mám naprosto pravidelnou stolici, score spánku dle Oura je trvale v nejvyšším “optimálním” rozmezí 85 až 90. Podle fotografií vypadám lépe než před 20 lety. Podle dalších experimentálních měření mám snížený stupeň somatických mutací DNA, což snižuje riziko různých zásadních chorob včetně rakoviny nebo třeba i Alzheimera. To je mimo jiné i potvrzení toho, že mnoho zdánlivě dočasných infekčních nemocí, jako třeba chřipka (a samozřejmě COVID), nenávratně poškozuje naše DNA.

Věřím že každého ihned napadne otázka, co konkrétního jsem udělal abych dosáhl takových výsledků. Musím se přiznat, že nejsem žádný sportovní ani wellness maniak. Nemám prostě prostor věnovat většinu času svému zdraví, jak to teď dělá třeba Bryan Johnson, který tvrdí, že drží světový rekord ve zpomalení stárnutí. Ani neprovozuji extrémní biohacker aktivity typu denní koupání v ledu, hodiny meditací a nepoužívám žádné exotické přístroje. Moje strategie je založena na velmi detailně studovaném a tvořeném vědeckém poznání, ke kterému máme v HLC a LongevityTech.fund přístup.

Základem tohoto poznání je, že nejen že každý z nás je naprosto individuální ale zároveň se naše potřeby mění každý den a někdy i každou hodinu. Všechno probíhá v cyklických procesech na nekonečně mnoha úrovních. A proces stárnutí je velmi pomalým efektem, který vidíme jako součet všech procesů a cyklů pod ním.

Abychom byli schopni ho ovlivnit, musíme to dělat chytře a ne na sílu. Neplatí tedy přístup “koupím to nejlepší a dám tam toho co nejvíce”. Výsledný efekt by byl slabý. Musíme vědět co nejpřesněji kdy, co a kolik, a pak se začnou dostavovat dramatické efekty.

Na HLC jsme dokázali takto pomoci celé řadě klientů a to někdy i v rozsahu snížení biologického věku o 10 let doprovázeného podstatně lepším vzhledem, subjektivním cítěním a větší životní energií. Vyžaduje to však ale systematický dlouhodobý přístup, který je pečlivě naplánován a pravidelně aktualizován. Říkáme tomu Longevity Roadmap.


Na základě mých parametrů, které tým doktorů vidí ve specializovaném informačním systému, jsou stanoveny specifické cíle zaměřené na zlepšení konkrétních aging biomarkerů. V tuto chvíli sledujeme přes 1000 parametrů. Například aktuálně pracuji na zlepšení bioenergetického indexu činnosti mitochondrií, kde se mi projevilo snížení. Důvodem snížení byla zřejmě lehká intoxikace hliníkem v kombinaci blokace vstřebávání mědi a vyšším obsahem zinku a genetickou predispozicí. Zajímavé je, že se to projevilo i vyšší mírou poškození mitochondriální DNA. Intervencí je v tomto případě zvýšený příjem mědi na bázi speciálních organických supplementů plus série speciálních infuzí.

Má Longevity Roadmap tedy obsahuje jak krátkodobé tak i dlouhodobé cíle, které v mém případě směřují k dalšímu posílení činnosti mitochondrií, hormonální stability a demetylaci oranžových faktorů v grafu níže. To vše je kombinované s propracovaným programem suplementace a speciální medikace. To jsou však vše jen základní intervence.

Již nyní jsme schopni (na klinice na Floridě) provádět speciální terapii založenou na kombinaci plasmaferézy a infuze dalších látek, která prokazatelně odstraňuje různé škodlivé molekuly a má pozitivní dopad na biologický věk. Tuto terapii zahajuji nyní v listopadu. K tomu bude k dispozici možnost infuze tzv. exosomu z kmenových buněk nulového stáří, což vytváří unikátní omlazovací koktejl a zejména vytvoří biologickou aktivitu pro léčení různých problémů v těle. Také jsme schopni podpořit omlazení brzlíku jako zdroje imunity se kterým začínám v prosinci. To vše se bude kombinovat se sérií procedur zaměřených na zlepšení fungování mozku a kardiovaskulárního systému. Tímto způsobem lze nejen zpomalit rychlost stárnutí ale provést i reverzi v hlavních oblastech. Je zde tedy potenciál jít tzv. “proti času”.

Takové intervence je však možné zařadit až po kompletní stabilizaci a úvodním alespoň šestiměsíčním programu.

Zpracování Longevity Roadmap a všech biologických dat je náročná činnost, kterou nezvládne jediný doktor ale podílí se na ní celý mezinárodní tým podle specializací. Nejsme to tedy schopni nabídnout každému a proto jsme připravili speciální členský program, který na bázi ročního komitmentu zahrnuje řadu zvýhodnění.

Základním principem je, že klient investuje do svého tzv. rozpočtu zdraví, ze kterého je pak v průběhu roku postupně čerpáno. Rozpočet i položky čerpání jsou stále pod kontrolou klienta a je i možné v případě potřeby si nechat nevyčerpaný rozpočet vrátit.

Členství je v každé úrovni zvýhodněno jednak slevou na konkrétní výkony ale zejména exkluzivními či prioritními přistupy třeba k celkové péči “concierge”, která je pak sladěna s celkovým longevity programem. Tým se postará, abyste se v případě jakéhokoli speciálního zdravotního problému dostali do péče nejlepšího možného zařízení v ČR. Člen má právo do programu zařadit i své rodinné příslušníky, kteří pak rozpočet sdílí ale roční rozpočet se za každého rodinného příslušníka zvyšuje už jen o 50% požadované částky. 

Týmu kliniky také tento způsob práce umožňuje maximalizovat úsilí pro zpomalení stárnutí v rámci vybraného stupně členství.

Přehled výhod členských programů:

Na bázi zkušeností jsme počítali, jaký roční rozpočet v jednotlivých úrovní dává smysl, aby se opravdu dosáhlo očekávaného efektu. Rozpočet pak zahrnuje vše včetně roční spotřeby suplementů, opakovaných vyšetření, nutričních či pohybových koučů a případných specializovaných terapií. Vycházíme z následujícího předpokladu:

Člen Essential


- typicky ten, kdo ví, že je třeba investovat do zdraví, ale v tuto chvíli ještě váhá do toho rázněji vstoupit. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 5%. Jeho roční rozpočet bude 300.000 Kč (včetně DPH) a typicky z něj budou hrazeny 4 roční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, klíčová vyšetření a speciální suplementy (které běžně spotřebují až polovinu rozpočtu).

Člen Optimal


- ten kdo chce udělat maximum možného, ale má limit u prostředků, které může do zdraví investovat. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 10%. Jeho roční rozpočet bude 600.000 Kč (včetně DPH) a typicky z něj budou hrazeny 4 velké roční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, průběžné nutriční konzultace, detailnější vyšetření včetně CT, MRI a mitochondrií a speciální suplementy a v současné době nejúčinnější existující medikace.

Člen Elite


- ten, kdo zná cenu svého zdraví a není omezen ve svých možnostech a může tedy investovat maximum toho, co je ještě efektivní a dává smysl. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 15%. Jeho roční rozpočet bude 900.000 Kč (včetně DPH) a celková sleva tedy zhruba 160.000 Kč a typicky jsou z něj budou hrazeny měsíční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, průběžné nutriční konzultace, kompletní paleta vyšetření, speciální suplementy a zejména speciální vybrané pokročilé terapie. Člen Elite má zároveň přímý přístup k naší Chief Medical Officer, Dr. Ana Baroni, MD, PhD, která je jedním z nejuznávanějším longevity expertů na světě.

Funguje to tedy tak, že podmínkou zařazení do příslušného členského programu je zaplacení ročního budgetu, ze kterého se pak v průběhu roku čerpá. Pro udržení členství je pak třeba budget ve výroční den obnovit.

Stávajícím klientům kliniky jsme se rozhodli vyjít vstříc a do budgetu započíst útratu za posledních 6 měsíců. Jejich výročí tedy bude za následujících 6 měsíců. Ti, kteří se nerozhodnou využít programů členství a nového přístupu Longevity Roadmap, mohou nadále čerpat služby v původním režimu, tedy dle individuální dohody s lékařem nebo koordinátorem. Ten ale nebude schopen poskytnout tak systematickou a účinnou péči jako v případě Longevity Roadmap.

Jsme rádi, že HealthyLongevity.clinic je na popředí mezinárodních aktivit v Longevity a budí i zaslouženou pozornost. Byli jsme osloveni velkými zdravotními skupinami například ze Saudské Arábie, Španělska a Thajska pro vytvoření partnerské sítě Longevity klinik, která by licensovala náš program a využívala naše služby. Další zájemci jsou z oblasti hospitality pro kombinaci pobytů a zdravotní turistiky. Již v příštím roce tak budeme zřejmě schopni nabídnout zajímavé terapeutické pobyty.

Vráťme se tedy k původní úvaze o zaručených investicích. U každé investice měříme výkonnost v čase. Měření úrovně vašeho zdraví převedené na váš biologický věk vám dává takovou možnost měřit výkonnost investice do svého zdraví. Každý rok navíc, kdy budete v plné fyzické i kognitivní síle vám dává možnost zhodnocovat vaše ostatní finanční aktivy a zároveň si je užívat. Investice do zdraví je tedy vlastně pákovou investicí, o kterou vás nemůže připravit žádná inflace či politická změna.

Ještě doporučuji zamyslet se nad současným vývojem technologií umělé inteligence. Je evidentní, že tento rok je zlomový a pokrok je přirovnáván k vynálezu ohně nebo elektřiny. My samozřejmě už pracujeme na implementaci ChatGPT do našeho klinického systému pro pomoc s analýzou tisíců biomarkerů a informací. Závažnější je ale dopad využití umělé inteligence ve všech lidských oborech činností. Zdá se, že tento rok skončí veškeré status quo i pro finanční trhy. Nastane inflace inteligence a výhody stávajících hráčů přestanou platit. Před pěti lety jsem na toto téma přednášel pro Úřad vlády ČR, kdy jsem se pokusil o predikci co bude v roce 2023 - můžete se přesvědčit zde https://youtu.be/Y9PQ9SIEG1U.


Nemůžeme si být tedy jisti jakýmkoliv vývojem kromě toho, že vše bude dramaticky jinak. Proti ohromnému množství stresu můžeme opět bojovat pouze udržením našich fyzických schopností a zlepšením kognitivních schopností - investicí do našeho zdraví. 

Jako další krok doporučuji osobní pohovor se spoluzakladatelem a ředitelem pražské kliniky MUDr. Františkem Zámolou, ve které si můžete přiblížit více podrobností o Longevity Roadmap programu a konkrétních intervencích.

Já se také milerád setkám s každým zájemcem o členství, pokud bude chtít znát konkrétní zkušenosti.

 

------------------------------------------------------


Petr Šrámek, MBA

Protože se pohybuji na pomezí finančního a vědeckého světa, dostávám často otázku “jaký typ investice přinese v budoucnu zaručený užitek”? 

Odpověď z finančního světa je jasná - investice do finančních či nefinančních aktiv může nebo nemusí přinést užitek. Nic tedy nemůže být zaručeno. V tom lepším případě znamená, že budete mít v budoucnu vyšší finanční příjem a případně zajištěné materiální prostředí. 

Co však jisté je, že v pozdějším věku již nebudete mít takovou schopnost si tyto příjmy či materiální statky užívat.

Jinak řečeno, věda nám dává důkazy, že prioritní investicí by měla být investice do prodloužení vašeho zdraví, tedy té části života, kdy si můžete užívat všeho ostatního včetně svých blízkých.

Ano, dnes již to  možné je. Oproti zažité představě se však nejedná o “nastavování” zdraví v okamžiku kdy dochází. Cena za takové nastavení či dokonce omlazení bude obrovská. Daleko efektivnější je začít dříve a doslova zpomalit biologické hodiny nejlépe od 35 roku věku.

Z aktuálních studií a i měření klientů HLC víme, že rychlost stárnutí je možné zpomalit zhruba na 70% “normální” rychlosti. Pokud tedy začnete v 35, získáte do 65 let věku skoro 10 let zdravého a aktivního života navíc. Záleží samozřejmě také na intenzitě takového “zpomalování”. Na následujícím obrázku vidíte, že rychlost stárnutí (Aging Rate) může být větší nebo menší než 1 (tzv. normal).

Pokud se ptáte, jak se vlastně takové biologické hodiny měří, existuje hned celá řada metod. Od dílčích, které třeba měří vaši fyzickou výkonnost (jako VO2max) a lze je dobře ovlivnit například cvičením, až po velmi sofistikované, jako například stupeň DNA methylace nebo délka telomer. Na připojeném obrázku je výsledek mého posledního měření TruAge, které ukazuje že původní velmi dobrý výsledek ze začátku roku 2022 se ještě výrazně zlepšil.

Z měření je vidět, že jsem naakumuloval 15.5 biologického věku k dobru a moje aktuální rychlost stárnutí je 75% normálu. A to jsem ještě nezačal aplikovat nejpokrokovější terapie. Není to ale jen o čísle na papíře nebo efektech v budoucnu. Prakticky všechny ukazatele rizik se snížily:

Takto snížený imunologický věk má své konkrétní projevy - nejsem nikdy nemocný a ani nepodléhám žádným zdravotním omezením, jako například únava, nevolnosti, jakékoli bolesti. Mám perfektní kvalitu kůže po celém těle, netvoří se afty či jiné problémy. Nerozjely se mi žádné alergie či citlivosti. Mám naprosto pravidelnou stolici, score spánku dle Oura je trvale v nejvyšším “optimálním” rozmezí 85 až 90. Podle fotografií vypadám lépe než před 20 lety. Podle dalších experimentálních měření mám snížený stupeň somatických mutací DNA, což snižuje riziko různých zásadních chorob včetně rakoviny nebo třeba i Alzheimera. To je mimo jiné i potvrzení toho, že mnoho zdánlivě dočasných infekčních nemocí, jako třeba chřipka (a samozřejmě COVID), nenávratně poškozuje naše DNA.

Věřím že každého ihned napadne otázka, co konkrétního jsem udělal abych dosáhl takových výsledků. Musím se přiznat, že nejsem žádný sportovní ani wellness maniak. Nemám prostě prostor věnovat většinu času svému zdraví, jak to teď dělá třeba Bryan Johnson, který tvrdí, že drží světový rekord ve zpomalení stárnutí. Ani neprovozuji extrémní biohacker aktivity typu denní koupání v ledu, hodiny meditací a nepoužívám žádné exotické přístroje. Moje strategie je založena na velmi detailně studovaném a tvořeném vědeckém poznání, ke kterému máme v HLC a LongevityTech.fund přístup.

Základem tohoto poznání je, že nejen že každý z nás je naprosto individuální ale zároveň se naše potřeby mění každý den a někdy i každou hodinu. Všechno probíhá v cyklických procesech na nekonečně mnoha úrovních. A proces stárnutí je velmi pomalým efektem, který vidíme jako součet všech procesů a cyklů pod ním.

Abychom byli schopni ho ovlivnit, musíme to dělat chytře a ne na sílu. Neplatí tedy přístup “koupím to nejlepší a dám tam toho co nejvíce”. Výsledný efekt by byl slabý. Musíme vědět co nejpřesněji kdy, co a kolik, a pak se začnou dostavovat dramatické efekty.

Na HLC jsme dokázali takto pomoci celé řadě klientů a to někdy i v rozsahu snížení biologického věku o 10 let doprovázeného podstatně lepším vzhledem, subjektivním cítěním a větší životní energií. Vyžaduje to však ale systematický dlouhodobý přístup, který je pečlivě naplánován a pravidelně aktualizován. Říkáme tomu Longevity Roadmap.


Na základě mých parametrů, které tým doktorů vidí ve specializovaném informačním systému, jsou stanoveny specifické cíle zaměřené na zlepšení konkrétních aging biomarkerů. V tuto chvíli sledujeme přes 1000 parametrů. Například aktuálně pracuji na zlepšení bioenergetického indexu činnosti mitochondrií, kde se mi projevilo snížení. Důvodem snížení byla zřejmě lehká intoxikace hliníkem v kombinaci blokace vstřebávání mědi a vyšším obsahem zinku a genetickou predispozicí. Zajímavé je, že se to projevilo i vyšší mírou poškození mitochondriální DNA. Intervencí je v tomto případě zvýšený příjem mědi na bázi speciálních organických supplementů plus série speciálních infuzí.

Má Longevity Roadmap tedy obsahuje jak krátkodobé tak i dlouhodobé cíle, které v mém případě směřují k dalšímu posílení činnosti mitochondrií, hormonální stability a demetylaci oranžových faktorů v grafu níže. To vše je kombinované s propracovaným programem suplementace a speciální medikace. To jsou však vše jen základní intervence.

Již nyní jsme schopni (na klinice na Floridě) provádět speciální terapii založenou na kombinaci plasmaferézy a infuze dalších látek, která prokazatelně odstraňuje různé škodlivé molekuly a má pozitivní dopad na biologický věk. Tuto terapii zahajuji nyní v listopadu. K tomu bude k dispozici možnost infuze tzv. exosomu z kmenových buněk nulového stáří, což vytváří unikátní omlazovací koktejl a zejména vytvoří biologickou aktivitu pro léčení různých problémů v těle. Také jsme schopni podpořit omlazení brzlíku jako zdroje imunity se kterým začínám v prosinci. To vše se bude kombinovat se sérií procedur zaměřených na zlepšení fungování mozku a kardiovaskulárního systému. Tímto způsobem lze nejen zpomalit rychlost stárnutí ale provést i reverzi v hlavních oblastech. Je zde tedy potenciál jít tzv. “proti času”.

Takové intervence je však možné zařadit až po kompletní stabilizaci a úvodním alespoň šestiměsíčním programu.

Zpracování Longevity Roadmap a všech biologických dat je náročná činnost, kterou nezvládne jediný doktor ale podílí se na ní celý mezinárodní tým podle specializací. Nejsme to tedy schopni nabídnout každému a proto jsme připravili speciální členský program, který na bázi ročního komitmentu zahrnuje řadu zvýhodnění.

Základním principem je, že klient investuje do svého tzv. rozpočtu zdraví, ze kterého je pak v průběhu roku postupně čerpáno. Rozpočet i položky čerpání jsou stále pod kontrolou klienta a je i možné v případě potřeby si nechat nevyčerpaný rozpočet vrátit.

Členství je v každé úrovni zvýhodněno jednak slevou na konkrétní výkony ale zejména exkluzivními či prioritními přistupy třeba k celkové péči “concierge”, která je pak sladěna s celkovým longevity programem. Tým se postará, abyste se v případě jakéhokoli speciálního zdravotního problému dostali do péče nejlepšího možného zařízení v ČR. Člen má právo do programu zařadit i své rodinné příslušníky, kteří pak rozpočet sdílí ale roční rozpočet se za každého rodinného příslušníka zvyšuje už jen o 50% požadované částky. 

Týmu kliniky také tento způsob práce umožňuje maximalizovat úsilí pro zpomalení stárnutí v rámci vybraného stupně členství.

Přehled výhod členských programů:

Na bázi zkušeností jsme počítali, jaký roční rozpočet v jednotlivých úrovní dává smysl, aby se opravdu dosáhlo očekávaného efektu. Rozpočet pak zahrnuje vše včetně roční spotřeby suplementů, opakovaných vyšetření, nutričních či pohybových koučů a případných specializovaných terapií. Vycházíme z následujícího předpokladu:

Člen Essential


- typicky ten, kdo ví, že je třeba investovat do zdraví, ale v tuto chvíli ještě váhá do toho rázněji vstoupit. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 5%. Jeho roční rozpočet bude 300.000 Kč (včetně DPH) a typicky z něj budou hrazeny 4 roční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, klíčová vyšetření a speciální suplementy (které běžně spotřebují až polovinu rozpočtu).

Člen Optimal


- ten kdo chce udělat maximum možného, ale má limit u prostředků, které může do zdraví investovat. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 10%. Jeho roční rozpočet bude 600.000 Kč (včetně DPH) a typicky z něj budou hrazeny 4 velké roční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, průběžné nutriční konzultace, detailnější vyšetření včetně CT, MRI a mitochondrií a speciální suplementy a v současné době nejúčinnější existující medikace.

Člen Elite


- ten, kdo zná cenu svého zdraví a není omezen ve svých možnostech a může tedy investovat maximum toho, co je ještě efektivní a dává smysl. Kromě dalších výhod má tento člen slevu na všechny produkty a výkony 15%. Jeho roční rozpočet bude 900.000 Kč (včetně DPH) a celková sleva tedy zhruba 160.000 Kč a typicky jsou z něj budou hrazeny měsíční kontroly a aktualizace Longevity Roadmap, průběžné nutriční konzultace, kompletní paleta vyšetření, speciální suplementy a zejména speciální vybrané pokročilé terapie. Člen Elite má zároveň přímý přístup k naší Chief Medical Officer, Dr. Ana Baroni, MD, PhD, která je jedním z nejuznávanějším longevity expertů na světě.

Funguje to tedy tak, že podmínkou zařazení do příslušného členského programu je zaplacení ročního budgetu, ze kterého se pak v průběhu roku čerpá. Pro udržení členství je pak třeba budget ve výroční den obnovit.

Stávajícím klientům kliniky jsme se rozhodli vyjít vstříc a do budgetu započíst útratu za posledních 6 měsíců. Jejich výročí tedy bude za následujících 6 měsíců. Ti, kteří se nerozhodnou využít programů členství a nového přístupu Longevity Roadmap, mohou nadále čerpat služby v původním režimu, tedy dle individuální dohody s lékařem nebo koordinátorem. Ten ale nebude schopen poskytnout tak systematickou a účinnou péči jako v případě Longevity Roadmap.

Jsme rádi, že HealthyLongevity.clinic je na popředí mezinárodních aktivit v Longevity a budí i zaslouženou pozornost. Byli jsme osloveni velkými zdravotními skupinami například ze Saudské Arábie, Španělska a Thajska pro vytvoření partnerské sítě Longevity klinik, která by licensovala náš program a využívala naše služby. Další zájemci jsou z oblasti hospitality pro kombinaci pobytů a zdravotní turistiky. Již v příštím roce tak budeme zřejmě schopni nabídnout zajímavé terapeutické pobyty.

Vráťme se tedy k původní úvaze o zaručených investicích. U každé investice měříme výkonnost v čase. Měření úrovně vašeho zdraví převedené na váš biologický věk vám dává takovou možnost měřit výkonnost investice do svého zdraví. Každý rok navíc, kdy budete v plné fyzické i kognitivní síle vám dává možnost zhodnocovat vaše ostatní finanční aktivy a zároveň si je užívat. Investice do zdraví je tedy vlastně pákovou investicí, o kterou vás nemůže připravit žádná inflace či politická změna.

Ještě doporučuji zamyslet se nad současným vývojem technologií umělé inteligence. Je evidentní, že tento rok je zlomový a pokrok je přirovnáván k vynálezu ohně nebo elektřiny. My samozřejmě už pracujeme na implementaci ChatGPT do našeho klinického systému pro pomoc s analýzou tisíců biomarkerů a informací. Závažnější je ale dopad využití umělé inteligence ve všech lidských oborech činností. Zdá se, že tento rok skončí veškeré status quo i pro finanční trhy. Nastane inflace inteligence a výhody stávajících hráčů přestanou platit. Před pěti lety jsem na toto téma přednášel pro Úřad vlády ČR, kdy jsem se pokusil o predikci co bude v roce 2023 - můžete se přesvědčit zde https://youtu.be/Y9PQ9SIEG1U.


Nemůžeme si být tedy jisti jakýmkoliv vývojem kromě toho, že vše bude dramaticky jinak. Proti ohromnému množství stresu můžeme opět bojovat pouze udržením našich fyzických schopností a zlepšením kognitivních schopností - investicí do našeho zdraví. 

Jako další krok doporučuji osobní pohovor se spoluzakladatelem a ředitelem pražské kliniky MUDr. Františkem Zámolou, ve které si můžete přiblížit více podrobností o Longevity Roadmap programu a konkrétních intervencích.

Já se také milerád setkám s každým zájemcem o členství, pokud bude chtít znát konkrétní zkušenosti.

 

------------------------------------------------------


Petr Šrámek, MBA

Máte otázku?

Download Brochure

Enter your name and email and you will get access to the brochure immediately.

By submitting you agree with our Privacy Policy.
Successfully sent

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
PDF
6 MB