Co je to longevity a jak žít o 10 let déle?

Longevity se zabývá tím, jak žít déle a zdravěji a jak se v průběhu stárnutí udržet produktivní, zdraví a plní elánu. Jak přesně medicína definuje longevity? A jaké jednoduché změny životního stylu můžete udělat, abyste prodloužili svůj život?

← Všechny články
introduction

Longevity se zabývá tím, jak žít déle a zdravěji a jak se v průběhu stárnutí udržet produktivní, zdraví a plní elánu. Jak přesně medicína definuje longevity? A jaké jednoduché změny životního stylu můžete udělat, abyste prodloužili svůj život?

SDílet:
Sdílet
6
minuty Čtení

Longevity je obor medicíny, který zkoumá metody, jak žít déle a zdravěji. Jeho hlavním cílem je kromě prodloužení délky života také to, abychom zůstali až do dlouhého věku aktivní, produktivní a vitální. Jak zní přesná definice longevity? Jaké jednoduché změny životního stylu můžete udělat, abyste se dožili vyššího věku? Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky, pokračujte ve čtení.

Co je to longevity?

Longevity znamená žít delší a zdravější život. Jinými slovy se zabývá otázkou, jak vysokého věku se člověk dožije a jak si může v průběhu let udržet co nejlepší zdraví

Longevity zahrnuje tyto tři pojmy:

 1. Prodloužení života jednotlivce
 2. Prodloužení zdraví jednotlivce (= delší život bez nemocí)
 3. Ovlivnění a zvrácení příznaků stárnutí

3 faktory, které ovlivňují longevity

O tom, jak dlouho a jak zdravě budete žít, může rozhodovat mnoho faktorů. Patří mezi ně:

1. Genetické predispozice

Longevity ovlivňují genetické predispozice. Studie ukazují, že přibližně 25 % rozdílů v délce života mezi jednotlivými lidmi je ovlivněno genetickými faktory. Vaše geny jsou zodpovědné za ochranu buněk proti procesům, které způsobují stárnutí. Mají na starosti údržbu telomer (koncové části chromozomů), opravu DNA a ochranu buněk před oxidačním stresem (produkce reaktivních forem kyslíku zajištěná mitochondriemi) (2).

2. Životní prostředí

Prostředí, ve kterém se pohybujete, hraje zásadní roli. Jedním z faktorů, které mají velký vliv, je například kvalita ovzduší. V Evropě se během lockdownu snížila úmrtnost v důsledku nižší produkce škodlivých emisí (3).

Dalším faktorem, který má prospěšný vliv na longevity, je život ve vyšších nadmořských výškách.

 • Víte, že na světě existuje několik geografických oblastí, nazývaných Modré zóny, v nichž se lidé dožívají vyššího věku a mají menší riziko chronických onemocnění (4)? Mezi Modré zóny patří např. Okinawa (Japonsko), Ikaria (Řecko), Sardinie (Itálie), Loma Linda (Kalifornie) a Nicoya (Kostarika).

3. Životní styl

Kromě genetických a environmentálních faktorů můžete své zdraví a longevity ovlivnit volbou životního stylu. Zdravá strava a pravidelný pohyb jsou klíčem k podpoře longevity. Je však důležité mít na paměti, že jsme každý jiný a věci, které fungují pro ostatní, nemusí mít stejný účinek na vás. Nejlepší způsob, jak zlepšit svou longevity, je uzpůsobit životní styl podle výsledků personalizovaných diagnostických vyšetření.

Jaká diagnostická vyšetření longevity existují?

Cílem Healthy Longevity Clinic je posunout medicínu od léčby symptomů nemocí k jejich prevenci. Komplexní longevity vyšetření vám pomůžeme zjistit, jak můžete ovlivnit proces stárnutí a žít zdravěji. Proto na začátku všech našich terapeutických metod provádíme podrobná, vysoce individualizovaná diagnostická vyšetření. K posouzení longevity používáme různé diagnostické nástroje, jako je analýza genetických predispozic, fyziologická měření nebo měření epigenetiky.

Analýza genetických predispozic

Analýza genetických predispozic se používá ke zjištění, jak vysoké je vaše riziko určitých onemocnění. Vědci objevili několik genetických variant, které mohou zkracovat život. Tyto genetické rizikové varianty mohou zvyšovat riziko onemocnění, jako je rakovina, demence nebo srdeční choroby. 

Pokud tyto varianty máte, měli byste podniknout extra kroky k tomu, abyste už od nižšího věku žili zdravě a zmírnili nepříznivé důsledky(6). Objednejte se na bezplatnou konzultaci s naším longevity odborníkem a dozvíte se více.

Fyziologická měření

Se stárnutím dochází ke změnám v buňkách. Některé z těchto změn jsou mikroskopické a vedou k buněčným modifikacím, což má významný dopad na fyziologické aspekty těla. Zde je seznam fyziologických vyšetření, která můžete podstoupit:

 • Rychlost šíření pulzové vlny: S přibývajícím věkem dochází k tuhnutí tepen a srdce ztrácí schopnost smršťování. Nechte si vyšetřit elektrokardiogram a tonometrii (vyšetření očního tlaku) (6).
 • Variabilita srdečního tepu: V pozdějším věku bývá změna variability srdečního tepu spojována se srdečním selháním. Jakýkoli zásah proti stárnutí srdce by měl vést k návratu k mladším vzorcům (7).
 • Síla stisku a úmrtnost: Existuje silná korelace mezi sníženou silou stisku a úmrtností, kterou potvrdila řada studií. Síla stisku souvisí také s určitými chorobami, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a celková oslabenost organismu. Stala se „zlatým standardem" v geriatrické medicíně a měla by být testována před jakýmkoliv zásahem proti stárnutí i po něm (8).
 • Hromadění viscerálního tuku: Viscerální (vnitřní) tuk se s přibývajícím věkem začíná více hromadit a mnoho výzkumů ukazuje, že je jednou z hlavních příčin úmrtnosti, obzvláště ve spojitosti s kardiovaskulárním zdravím (9).
 • Vitální kapacita plic (VO2 max): Funkce plic se s věkem zhoršuje, což snižuje jejich výkonnost. Lze ji měřit pomocí spirometrie a pletysmografie (10).

Zjistěte více o terapeutických metodách, které HealtHy Longevity Clinic nabízí.

Epigenetické hodiny

Kromě genomu, který dědíte od rodičů, existuje také epigenom. Epigenom řídí expresi genů specifickými mechanismy. Epigenetické hodiny jsou navržené tak, aby se zaměřovaly na epigenetické oblasti, které mají vliv na nemoci související s věkem. Nejpřesnější předpovědí doby úmrtí v současnosti ukazují hodiny GrimAge (11).

4 způsoby, jak zlepšit svou longevity

Na základě vašich specifických biomarkerů, které odhalíme během vyšetření, můžete překročit svou očekávanou délku života. Maximalizujte svou longevity tím, že budete dodržovat několik zásad a změníte svůj životní styl. Tyto zásady zahrnují:

1. Pravidelné cvičení

Cvičení je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro lepší zdraví a longevity bez ohledu na věk. Cvičení má mnoho pozitivních účinků, které se týkají téměř každého aspektu těla a mozku. Snižuje riziko onemocnění, pomáhá je léčit a slouží jako prevence nemocí, a to včetně nepřenosných a kardiovaskulárních (12). Ke zdravějšímu a o tři roky delšímu životu může stačit i pouhých 15 minut cvičení denně (13).

2. Zdravá rostlinná strava

Klíč k lepší longevity může být ve stravování. Mnoho studií dokazuje, že rostlinná strava snižuje riziko úmrtí i mnohých onemocnění, jako například metabolického syndromu, rakoviny, srdečních chorob, deprese a zhoršování funkce mozku. Tuto ochrannou roli rostlin lze přičíst antioxidantům, které se v nich nacházejí a mezi něž patří polyfenoly, karotenoidy, foláty a vitamin C (14).

3. Spánkový režim

Spánek je potřebný k regulaci funkce buněk a ozdravování těla. Pravidelný a konzistentní spánkový režim je zásadní, proto byste se měli snažit mít každý den stanovený přesný čas usínání a vstávání (15). Důležitá je také délka – nedostatek spánku stejně jako jeho nadbytek může vaši longevity snížit. (16, 17).

4. Společenský život

Můžete žít až o 50 % déle, pokud budete udržovat zdravé sociální kontakty (18). Zjistilo se, že už tři vztahy s ostatními lidmi sníží riziko předčasného úmrtí o více než 200 % (19). Když kolem sebe máte pevnou a zdravou sociální bublinu, jste v menším stresu, a to má pozitivní vliv na longevity (20, 21).

Můžete si prodloužit život a zlepšit zdraví

Vědci provedli rozsáhlý výzkum, který prokázal, že longevity lze prodloužit určitými změnami životního stylu. Mezi účinné metody patří fyzická aktivita, zdravá strava, řádný spánkový režim a mnoho dalších. Kromě toho existují suplementy, které mohou longevity podpořit. Než však začnete ve svém životě provádět některé ze zmíněných změn, měli byste se nejprve poradit se zdravotníkem.

Úpravy životního stylu dokáží napravit předchozí škody. Pouze speciální personalizované terapie vám ale pomůžou svůj život významně prodloužit. Svůj biologický věk můžete snížit o 10+ let. Taková zlepšení vidíme u našich klientů – například Michal snížil svůj biologický věk o 11 let. Jak toho dosáhl? Přečtěte si případovou studii.

Pravidelné prohlídky, vyšetření a preventivní péče vám pomohou zůstat zdraví a prodloužit život. Návštěva Healthy Longevity Clinic vám pomůže určit, které aspekty svého života můžete změnit, abyste podpořili svou longevity. Zarezervujte si bezplatnou konzultaci a zjistěte o svém zdraví více.

Longevity je obor medicíny, který zkoumá metody, jak žít déle a zdravěji. Jeho hlavním cílem je kromě prodloužení délky života také to, abychom zůstali až do dlouhého věku aktivní, produktivní a vitální. Jak zní přesná definice longevity? Jaké jednoduché změny životního stylu můžete udělat, abyste se dožili vyššího věku? Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky, pokračujte ve čtení.

Co je to longevity?

Longevity znamená žít delší a zdravější život. Jinými slovy se zabývá otázkou, jak vysokého věku se člověk dožije a jak si může v průběhu let udržet co nejlepší zdraví

Longevity zahrnuje tyto tři pojmy:

 1. Prodloužení života jednotlivce
 2. Prodloužení zdraví jednotlivce (= delší život bez nemocí)
 3. Ovlivnění a zvrácení příznaků stárnutí

3 faktory, které ovlivňují longevity

O tom, jak dlouho a jak zdravě budete žít, může rozhodovat mnoho faktorů. Patří mezi ně:

1. Genetické predispozice

Longevity ovlivňují genetické predispozice. Studie ukazují, že přibližně 25 % rozdílů v délce života mezi jednotlivými lidmi je ovlivněno genetickými faktory. Vaše geny jsou zodpovědné za ochranu buněk proti procesům, které způsobují stárnutí. Mají na starosti údržbu telomer (koncové části chromozomů), opravu DNA a ochranu buněk před oxidačním stresem (produkce reaktivních forem kyslíku zajištěná mitochondriemi) (2).

2. Životní prostředí

Prostředí, ve kterém se pohybujete, hraje zásadní roli. Jedním z faktorů, které mají velký vliv, je například kvalita ovzduší. V Evropě se během lockdownu snížila úmrtnost v důsledku nižší produkce škodlivých emisí (3).

Dalším faktorem, který má prospěšný vliv na longevity, je život ve vyšších nadmořských výškách.

 • Víte, že na světě existuje několik geografických oblastí, nazývaných Modré zóny, v nichž se lidé dožívají vyššího věku a mají menší riziko chronických onemocnění (4)? Mezi Modré zóny patří např. Okinawa (Japonsko), Ikaria (Řecko), Sardinie (Itálie), Loma Linda (Kalifornie) a Nicoya (Kostarika).

3. Životní styl

Kromě genetických a environmentálních faktorů můžete své zdraví a longevity ovlivnit volbou životního stylu. Zdravá strava a pravidelný pohyb jsou klíčem k podpoře longevity. Je však důležité mít na paměti, že jsme každý jiný a věci, které fungují pro ostatní, nemusí mít stejný účinek na vás. Nejlepší způsob, jak zlepšit svou longevity, je uzpůsobit životní styl podle výsledků personalizovaných diagnostických vyšetření.

Jaká diagnostická vyšetření longevity existují?

Cílem Healthy Longevity Clinic je posunout medicínu od léčby symptomů nemocí k jejich prevenci. Komplexní longevity vyšetření vám pomůžeme zjistit, jak můžete ovlivnit proces stárnutí a žít zdravěji. Proto na začátku všech našich terapeutických metod provádíme podrobná, vysoce individualizovaná diagnostická vyšetření. K posouzení longevity používáme různé diagnostické nástroje, jako je analýza genetických predispozic, fyziologická měření nebo měření epigenetiky.

Analýza genetických predispozic

Analýza genetických predispozic se používá ke zjištění, jak vysoké je vaše riziko určitých onemocnění. Vědci objevili několik genetických variant, které mohou zkracovat život. Tyto genetické rizikové varianty mohou zvyšovat riziko onemocnění, jako je rakovina, demence nebo srdeční choroby. 

Pokud tyto varianty máte, měli byste podniknout extra kroky k tomu, abyste už od nižšího věku žili zdravě a zmírnili nepříznivé důsledky(6). Objednejte se na bezplatnou konzultaci s naším longevity odborníkem a dozvíte se více.

Fyziologická měření

Se stárnutím dochází ke změnám v buňkách. Některé z těchto změn jsou mikroskopické a vedou k buněčným modifikacím, což má významný dopad na fyziologické aspekty těla. Zde je seznam fyziologických vyšetření, která můžete podstoupit:

 • Rychlost šíření pulzové vlny: S přibývajícím věkem dochází k tuhnutí tepen a srdce ztrácí schopnost smršťování. Nechte si vyšetřit elektrokardiogram a tonometrii (vyšetření očního tlaku) (6).
 • Variabilita srdečního tepu: V pozdějším věku bývá změna variability srdečního tepu spojována se srdečním selháním. Jakýkoli zásah proti stárnutí srdce by měl vést k návratu k mladším vzorcům (7).
 • Síla stisku a úmrtnost: Existuje silná korelace mezi sníženou silou stisku a úmrtností, kterou potvrdila řada studií. Síla stisku souvisí také s určitými chorobami, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a celková oslabenost organismu. Stala se „zlatým standardem" v geriatrické medicíně a měla by být testována před jakýmkoliv zásahem proti stárnutí i po něm (8).
 • Hromadění viscerálního tuku: Viscerální (vnitřní) tuk se s přibývajícím věkem začíná více hromadit a mnoho výzkumů ukazuje, že je jednou z hlavních příčin úmrtnosti, obzvláště ve spojitosti s kardiovaskulárním zdravím (9).
 • Vitální kapacita plic (VO2 max): Funkce plic se s věkem zhoršuje, což snižuje jejich výkonnost. Lze ji měřit pomocí spirometrie a pletysmografie (10).

Zjistěte více o terapeutických metodách, které HealtHy Longevity Clinic nabízí.

Epigenetické hodiny

Kromě genomu, který dědíte od rodičů, existuje také epigenom. Epigenom řídí expresi genů specifickými mechanismy. Epigenetické hodiny jsou navržené tak, aby se zaměřovaly na epigenetické oblasti, které mají vliv na nemoci související s věkem. Nejpřesnější předpovědí doby úmrtí v současnosti ukazují hodiny GrimAge (11).

4 způsoby, jak zlepšit svou longevity

Na základě vašich specifických biomarkerů, které odhalíme během vyšetření, můžete překročit svou očekávanou délku života. Maximalizujte svou longevity tím, že budete dodržovat několik zásad a změníte svůj životní styl. Tyto zásady zahrnují:

1. Pravidelné cvičení

Cvičení je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro lepší zdraví a longevity bez ohledu na věk. Cvičení má mnoho pozitivních účinků, které se týkají téměř každého aspektu těla a mozku. Snižuje riziko onemocnění, pomáhá je léčit a slouží jako prevence nemocí, a to včetně nepřenosných a kardiovaskulárních (12). Ke zdravějšímu a o tři roky delšímu životu může stačit i pouhých 15 minut cvičení denně (13).

2. Zdravá rostlinná strava

Klíč k lepší longevity může být ve stravování. Mnoho studií dokazuje, že rostlinná strava snižuje riziko úmrtí i mnohých onemocnění, jako například metabolického syndromu, rakoviny, srdečních chorob, deprese a zhoršování funkce mozku. Tuto ochrannou roli rostlin lze přičíst antioxidantům, které se v nich nacházejí a mezi něž patří polyfenoly, karotenoidy, foláty a vitamin C (14).

3. Spánkový režim

Spánek je potřebný k regulaci funkce buněk a ozdravování těla. Pravidelný a konzistentní spánkový režim je zásadní, proto byste se měli snažit mít každý den stanovený přesný čas usínání a vstávání (15). Důležitá je také délka – nedostatek spánku stejně jako jeho nadbytek může vaši longevity snížit. (16, 17).

4. Společenský život

Můžete žít až o 50 % déle, pokud budete udržovat zdravé sociální kontakty (18). Zjistilo se, že už tři vztahy s ostatními lidmi sníží riziko předčasného úmrtí o více než 200 % (19). Když kolem sebe máte pevnou a zdravou sociální bublinu, jste v menším stresu, a to má pozitivní vliv na longevity (20, 21).

Můžete si prodloužit život a zlepšit zdraví

Vědci provedli rozsáhlý výzkum, který prokázal, že longevity lze prodloužit určitými změnami životního stylu. Mezi účinné metody patří fyzická aktivita, zdravá strava, řádný spánkový režim a mnoho dalších. Kromě toho existují suplementy, které mohou longevity podpořit. Než však začnete ve svém životě provádět některé ze zmíněných změn, měli byste se nejprve poradit se zdravotníkem.

Úpravy životního stylu dokáží napravit předchozí škody. Pouze speciální personalizované terapie vám ale pomůžou svůj život významně prodloužit. Svůj biologický věk můžete snížit o 10+ let. Taková zlepšení vidíme u našich klientů – například Michal snížil svůj biologický věk o 11 let. Jak toho dosáhl? Přečtěte si případovou studii.

Pravidelné prohlídky, vyšetření a preventivní péče vám pomohou zůstat zdraví a prodloužit život. Návštěva Healthy Longevity Clinic vám pomůže určit, které aspekty svého života můžete změnit, abyste podpořili svou longevity. Zarezervujte si bezplatnou konzultaci a zjistěte o svém zdraví více.

Máte otázku?

Download Brochure

Enter your name and email and you will get access to the brochure immediately.

By submitting you agree with our Privacy Policy.
Successfully sent

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
PDF
6 MB